Såhär fungerar det

  1. Avtalsskrivning.
  2. Inlämning av bygglov, här ska uppgifter om kontrollansvarig med till kommunen, byggherren (BH) eller säljaren lämnar in bygglovsansökan.
  3. När bygglovet är klart och husleverantören har färdigställt konstruktionsritningar, färdigställandeförsäkring och beräknad byggstart är satt, bokar jag i samråd med BH tekniskt samråd som hålls i kommunhuset. Kontrollansvarig och BH är obligatoriska. Till det tekniska samrådet har jag färdigställt en kontrollplan där det mer tydligt framgår vilka besök jag gör
  4. Mark och grundarbeten startar, här är det viktigt att jag vet vem entreprenören är och att jag har kontaktuppgifter och att jag blir informerad om när han startar. Jag vill ha möjlighet att se schaktbotten, va arbeten och innan gjutning om det är en platta på mark.
  5. Husresning/modulmontering. Här kommer jag någon eller några dagar efter husresningen för att se att montageanvisningar följts, om det regnat/snöat på montagedagen kommer jag tidigare för att se så att uttorkning är planerad.
  6. Kommunens arbetsplattsbesök. Här deltar jag och ev. BH
  7. Invändiga arbeten. Något eller några besök, det som sker invändigt efter stommontaget besiktigas vid slutbesiktningen av särskild besiktningsman.
  8. Slutbesiktning. Här brukar alla egenkontroller vara klara och i bästa fall har även sotaren besiktigat imkanal och ev. eldstad.
  9. Slutsamråd. Om allt är klart har jag fyllt i kontrollplanen och skrivit ett utlåtande enligt plan och bygglagen, jag redovisar begärda handlingar till handläggaren, handläggaren skriver ett protokoll från mötet och om handlingarna är kompletta så skrivs ett slutbesked ut inom några dagar och ni får flytta in. Många kommuner klarar det samma dag.

Tomas Edmark

Kontrollansvarig