Kontrollansvarig Ka-Konsulten

Välkommen till KA-Konsulten

Vid ett husbygge är det mycket att hålla reda på och som privatperson är det svårt att vara instatt i alla delar. Tomas Edmark jobbar som kontrollansvarig vid nyproduktioner och ombyggnationer samt som projektledare vid mindre och större projekt. I sitt företag KA-Konsulten hjälper han sina kunder genom hela projektet, från ett tidigt skede till huset står klart. Tack vare lång erfarenhet har Tomas de rätta kunskaperna för att garantera korrekt utförda jobb av hög kvalitet.

Våra Tjänster

Bygglov

Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan…

Rivningslov

Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme. Det räknas alltså inte som rivning om stommen står kvar, även om du…

Marklov

Inom ett område med detaljplan behöver du oftast marklov för att  schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för…